Cookie verklaring

Gassolina, gevestigd te Amsterdam, verwerkt persoonsgegevens zoals is beschreven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: info@gassolina.nl
Website: www.gassolina.nl
Telefoon: +316 687997774

Persoonsgegevens
Gassolina maakt gebruik van de persoonsgegevens die jij verstrekt door onze diensten te gebruiken. Dit kan gebeuren met gegevens die zelf aan ons verstrekt worden. Voor de volledigheid is een overzicht van deze persoonsgegevens hier te vinden:

Samir Sayad

+316 687997774

info@gassolina.nl

Gassolina

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Internetbrowser en apparaat type

Verwerken van gevoelige persoonsgegevens
Gassolina probeert het verzamelen van gegevens van jongeren jonger dan 16 jaar te voorkomen. Tenzij hiervoor toestemming is van de ouders of voogd. Het is echter niet mogelijk om de leeftijd van een websitebezoeker te controleren. Gassolina raadt ouders aan hierbij betrokken te blijven zodat het verzamelen van gegevens van kinderen voorkomen kan worden. Mocht er zonder toestemming door ons gebruikgemaakt worden van persoonlijke gegevens van minderjarigen, neem dan contact met ons op zodat wij dit kunnen verwijderen.

Het doel van verwerking van persoonsgegevens
Voor het verwerken van persoonsgegevens heet Gassolina een aantal doelen:
Wij kunnen u bellen of e-mailen wanneer dit nodig is voor de dienstverlening
Wij analyseren het gedrag op de website om de diensten en het aanbod te kunnen verbeteren.
Wij verwerken gegevens waartoe wij wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld voor fiscale doeleinden zoals de belastingaangifte.

Besluitvorming
Voor de besluitvorming maakt Gassolina geen gebruik van automatische verwerking. Dit betekent dat computerprogramma’s geen besluiten kunnen nemen, zonder tussenkomst van een mens.

Het bewaren van persoonsgegevens
Gassolina bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens in handen zijn gekomen. Dit kan in verschillende termijnen uiteen worden gezet:

Het contactformulier
Gegevens van het contactformulier worden voor onbepaalde termijn bewaard. Wel kunnen deze verwijderd worden wanneer je hier contact over opneemt.

Analyse
Gegevens over de websiteactiviteiten, de gebruikte internetbrowser en het soort apparaat, worden 26 maanden bewaard en daarna verwijderd. Dit gaat volgens de verwerkingsregeling van Google Analytics.

Persoonsgegevens delen met derden
Gassolina handelt niet met derden in persoonsgegevens. De verstrekking aan andere partijen gebeurt uitsluitend met jouw toestemming of wanneer dit wettelijk verplicht wordt gesteld. Bedrijven die de gegevens verwerken werken met ons volgens een bewerkersovereenkomst. Op die manier kunnen wij dezelfde veiligheid garanderen voor jouw gegevens. Denk hierbij aan bedrijven die hosting, functioneren en veiligheid van de website realiseren. Gassolina blijft zelf verantwoordelijk voor deze verwerking.

Het gebruik van cookies
Gassolina gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Deze worden alleen gebruikt wanneer daarmee geen inbreuk op de privacy wordt gemaakt. IP-adressen zijn geanonimiseerd en worden niet opgeslagen. Met een cookie wordt uw bezoek met een smartphone, tablet of computer gekenmerkt. Deze blijft maximaal een maand staan. Deze zijn nodig voor de technische werking van de website. Hierdoor werkt deze naar behoren en volgens de instellingen. Via jouw browser is in te stellen dat geen cookies meer worden opgeslagen. Ook is oude informatie te verwijderen.

Bekijk en beheer de instellingen voor cookies:

Google Chrome

Firefox

Opera

Microsoft Edge

Internet Explorer

Safari

Recht op gegevens
Jouw persoonsgegevens zijn door jou op elk moment te bekijken, aan te passen en te verwijderen. Ook heb je het recht om toestemming voor gegevensverwerking die je eerder hebt gegeven in te trekken of te betwisten. Doe een verzoek bij Gassolina om over jouw persoonsgegevens in ons bezit te kunnen beschikken. Dit verzoek kan ter inzage, overdraging, correctie en verwijdering van de persoonsgegevens dienen. Hiervoor is contact met Gassolina op te nemen per e-mail. Dit verzoek is te bekrachtigen met het versturen van een identiteitsbewijs. Dit ter verificatie van de juiste persoon. Hierop dienen pasfoto, MRZ, paspoortnummer en BSN zichtbaar te zijn. Mocht u een klacht hebben over persoonsgegevensverwerking. Dan is deze ook in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen van persoonsgegevens
Gassolina zet zich in om jouw persoonsgegevens goed te beschermen. Wij nemen dan ook alle mogelijke maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaring en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Denk je dat jouw gegevens onvoldoende beschermd worden? Neem contact op om dit met ons te bespreken.